Všeobecné obchodné podmienky

Zmluva vzniká záväznou rezerváciou termínu fotografovania v rámci Objednávky a jej potvrdením Fotografom. Zaslaním objednávky /na web stránke či telefonicky, sms, ci prostredníctvom soiálnych sieti, emailu/  spolu s rezerváciou termínu fotografovania klient prehlasuje, že čítal a súhlasí s obchodnými podmienkami fotografa.

V prípade, že sa nemôžete na fotografovanie dostaviť oznámte túto skutočnosť najneskôr 24 hodín pred fotením a bude Vám poskytnutý náhradný termín.
Fotograf má právo bez náhrady termínu zrušiť fotenie, pokiaľ sa klient omešká o viac ako 15 minút. V prípade, že príde neskoro aicky sa mu skráti časový priestor pre neho určený a v prípade, že sa nestihne dokonať celá vopred dohodnutá predstava stráca týmto nárok na reklamáciu z celkového počtu v rámci balíka fotografií
.
Retuš fotografií a jej stvárnenie je vždy výtvarným spracovaním a subjektívnym vnímaním daného fotografa, pre predstavu je vhodné pred tým navštíviť fotogalériu už hotových prac. Na sociálnej sieti či na webových stránkach fotografa .  štýl úpravy a výsledný efekt úpravy fotografky nie je dôvod na reklamáciu a nesúhlas klienta.
Vzhľad -Výraz, mimika, make-up, plač dieťaťa či klientové proporcie – NIE SÚ dôvodom k reklamácii fotografie.
Akékoľvek vačšie úpravy naviac po odovzdaní fotografií nie sú nárokovateľné a môžu byt klientovi spoplatnené. V prípade požiadavky o špecifické úpravy je nutné túto skutočnosť oznámiť fotografovi vopred (ešte pred zahájením úprav)
Fotograf môže použiť fotografie k reklamnej propagácií svojej práce pokiaľ mu klient udelil informovaný súhlas k zverejneniu. Klient zakúpené fotografie môže využiť len k osobnému využitiu. 

Vyhotovené fotografie (dielo) sú majetkom Fotografa až do ich odovzdania klientovi, kedy Klient získa vlastnícke právo na fotografie. Autorom fotografií však zostáva Fotograf aj naďalej. 

Odovzdané fotografie sú predmetom autorského zákona, nesmú byť ďalej upravované (filtrami na Instagrame, aplikáciami v mobilnom telefóne, inými fotografmi a pod.) a ani použité na propagáciu a komerčné účely, či predané tretej strane bez súhlasu autora – Fotografa

Fotograf nikdy neodovzdáva fotografie v RAW, ARW a  pod. formáte .
Pri zakúpení neupravených fotografií Vám budu odovzdané fotografie vo formáte JPG

Fotograf môže zverejniť fotografie na svojich webových stránkach, sociálnych sieťach a iných webových stránkach aj bez súhlasu Klienta, ak:

  • na fotografiách sú osoby, ktoré nemožno rozoznať – napr. rozmazané tváre, pomaľované, otočené, zobrazené v diaľke, odfotené zozadu a pod.
  • ide o spravodajské spracovanie (napr. článok o podujatí, reportáž pre verejnosť)
  • ide o zobrazenie predmetov, ktoré nie je možné konkretizovať, priradiť konkrétnej osobe, adrese a pod.
  • ide o umeleckú fotografiu (do súťaže)

Fotografie a video s tvárami Klienta alebo osobnými údajmi iných osôb Fotograf bez súhlasu Klienta na účely svojej vlastnej prezentácie nezverejňuje. 

 Fotograf nie je platiteľom DPH.
Pokiaľ nebude možné dokončiť fotografovanie ani do úrovne základných xy ks fotografií
vplyvom nepredvídateľných podmienok (ako napr. zlá nálada dieťaťa) uhradí klient základnú hodinovú sadzbu fotografa čo činí ½ výšky zvoleného foto balíčka.
Ak budete požadovať lokalitu mimo ŽILINY či bude nutné za zvoleným miestom vycestovať, budú Vám účtované cestovné náklady v sume 0,60€/km počítané pre cestu tam aj naspäť z miesta podnikania fotografky.
 
Pri fotení, kde je potrebné zakúpiť rekvizity na žiadosť klienta ako napr. balóny, alebo živé kvety je požadovaná zálohová faktúra vo výške 50% z ceny rekvizít a aj v prípade nezrealizovania fotografovania /vinou objednávateľa /je nutné tieto vzniknuté náklady uhradiť v plnej výške.
 
Expresná doba zhotovenia: 3 dni s prirážkou 50 % z celkovej sumy
Každá vyretušovaná fotografia nad rámec balíka je spoplatnená podľa platného cenníka.
 
 
úpravy naviac- ako premiestnovanie objektov, tvare, casti/prvkov i inych fotografii nie je v cene.
 Rovnako ako vacčšie úpravy - vlasov- zmeny postavy, doplňovanie a podobne.
Fotografovanie prebieha v ateliéri, v exteriéri (na ihrisku, v parku, lese , záhrade...) Fotografovať sa môže jedno alebo viac detí, samostatne alebo spolu
Počet osôb na ateliér limitovaný 6 osôb - definované ako najbližšia rodina /rodičia , deti, starí rodičia/ v prípade žiadosti o fotografovanie viacero osob budé fotenie brané ako rozšírené fotenie a spoplatnené polovicnou sumou z požadovaného balíka.v pripade viacero rodin ako dve samostatne fotenia.
 
Pri poslaní galéerie má klient 10dní na výber fotografií. Pokiaľ do tejto lehoty - neuskutoční svoj výber fotografií, tak aicky výber fotografií robí fotograf -bez nároku na reklamáciu či akékoľvek zmeny a požiadavky na uskotočnené úpravy.
________________________________________.
PLATBA
Cena jednotlivých služieb pre aktuálnu sezónu je uvedená na webovej stránke v ccenníku alebo navrhnutá Klientovi individuálne na základe špecifických informácií a požiadaviek z jeho strany. Individuálne navrhnutá cena sa odsúhlasuje vzájomným potvrdením oboma stranami.
Platba je vykonaná vždy v hotovosti po skončení fotenia alebo úhradou na bankový účet. Pokiaľ sa nedohodnú obe strany inak
Pokiaľ bude klient požadovať úpravu ďalších fotografií, doplatí vopred vybrané fotografie podľa aktuálneho cenníka
________________________________________
TERMÍN ODOVZDANIA ZÁKAZKY
Termín je vždy individuálni, fotograf ho oznamuje po skončení fotografovania . Termí však nepresiahne 90 prac dní.
________________________________________
NÁHRADA ŠKODY
Pokiaľ klient či jeho doprovod spôsobí akúkoľvek škodu na oblečení, rekvizitách, technickom či inom vybavení je plne zodpovedný za jej úhradu.
Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy
.Potvrdením Objednávky klient udeľuje aicky súhlas s týmito Obchodnými podmienkami v plnom rozsahu.
 
 
Mgr. Nikola Pauriková Dis.
MAXruder s.r.o. Pažitie 56, 01009, Žilina, IČO: 46 279 954 , DIČ: 202 333 00 23
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tč: 0908205528

Vytlačiť